motala

Tunn utredning får kritik

Socialnämnden i Motala kommun får kritik av Länsstyrelsen för att de utfärdat ett tillfälligt serveringstillstånd utan att ha gjort en ordentlig utredning.

Bland annat har kommunen inte inhämtat polisens yttrande, inte prövat den sökandes ekonomi eller personliga lämplighet och bara fått ett muntligt besked från Räddningstjänsten om att lokalen vad godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Kommunens svarar att den sökande tidigare har fått serveringstillstånd av kommunen utan att det blivit problem.