norrköping

Fabrik för blåbärsvin får underkänt

Norrköpings kommun har gjort en inspektion och flera uppföljande kontroller hos en tillverkare av blåbärsvin i Norrköping. Betyget på tillverkningsanläggningen i Norrköping har dock blivit underkänt vid varje besök från kommunen.

Företaget saknade bland annat en rengöringsrutin för flaskor och tappningsutrustning. Ägaren meddelade i samband med det första besöket från kommunen att man planerar att flytta verksamheten till Karlskoga. Produkten är tänkt att lanseras under senhösten.