Östersjön

Giftfärger fortsatt hot mot havet

Trots att giftiga båtbottenfärger har förbjudits i många år är de giftiga färgerna ett stort hot mot havsmiljön i Östersjö. Därför ska nu tre myndigheter ta fram nya riktlinjer för att minska gifterna vid bland annat båttvättningsplatser.

I dag råder en stor osäkerhet i kommunerna om vilka miljökrav som gäller. Men i augusti ska tre myndigheter; Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten, lägga fram nya förslag om hur gifterna kan minskas.