Norrköping

Kommunen ska minska bullret

1:35 min

Norrköpings kommun arbetar för att få ner bullernivåerna i stan. Man har nyligen kartlagt var bullret är som värst och räknar med att genomföra en del åtgärder framöver.

– En åtgärd som vi kommer göra under hösten är att genomföra en hastighetsöversyn för trafik, och då är det många gator som kommer få lägre hastigheter. Det är en typisk åtgärd som kommer rendera i lite lägre bullernivåer, säger Jenny Iversjö, trafikplanerare i Norrköpings kommun.

Andra åtgärder som kan bli aktuella är fönsteråtgärder så att inomhusmiljön omkring de bullriga gatorna blir tystare och slipning av spårvagnsspåren. Men exakt vad kartläggningen kommer att mynna ut i för åtgärder är i dagsläget inte klart. Först ska materialet analyseras närmare. De mest störande miljöerna finns naturligtvis vid de hårdast trafikerade vägarna.

– När det gäller kollektivtrafik kan Nygatan vara ett exempel och när det gäller biltrafik Stockholmsgatan, säger Jenny Iversjö.

Bullermätningarna kommer från och med i år bli mer regelbundna. Vart femte år ska en kartläggning göras och följas upp av en åtgärdsplan om hur man ska minska bullret i sig, eller se till att boende i stan påverkas mindre av ljuden i sina bostäder. Det är på grund av ett EU-direktiv som man nu styr upp bullerarbetet på det här sättet.

Kommunen har tidigare gjort mätningar på eget initiativ, senaste kartläggningen var 2008, och till i år har man inte sett några egentliga förändringar. Men det är ett viktigt arbete tycker Jenny Iversjö.

– Utsätts man för för höga bullernivåer kan det till exempel störa sömn och det kan leda till ohälsa.