linköping

Naturvärden ska användas bättre

I Linköping förslår kommunen 77 åtgärder för hur kommunens naturvärden ska tas tillvara bättre.

Hela förslaget går att ladda ner via datorn finns utställt för den som vill tycka till på stadsbiblioteket och på kommunens förvaltningshus vid Drottninggatan. Ett av förslagen är att Rydsskogen ska bli en så kallad grön mötesplats.