linköping

Kommunen bevakar friskolas framtid

1:22 min

Linköpings kommun har nu fått kontakt med rektorn på den muslimska friskolan Dar Al Uloum i Linköping där skolledningen fått krav i miljonklassen från Skatteverket.

Skolan tänker öppna som vanligt nästa vecka men kommunen följer frågan och ska göra tillsynsbesök.

– De är medvetna om att vi har för avsikt att göra ett insyns- och tillsynsbesök. Och det är ju något vi gör kontinuerligt för vi vill ju se och säkra att skattepengarna från kommunen används på rätt sätt, säger Lars Rejdnell som är barn- och ungdomschef i Linköpings kommun.

I höstas bestämde förvaltningsrätten att Skatteverket får säkra tillgångar hos stiftelsen som driver den muslimska friskolan Dar Al Uloum och hos skolans rektor. Orsaken var misstanke om omfattande skattefel. Beloppet bestämdes till sammanlagt 2,8 miljoner kronor. Ett beslut som stiftelsens och rektorns juridiska ombud ska överklaga nästa vecka.

I november stoppades kommunens utbetalning till skolans verksamhet och pengarna gick istället till Kronofogden.

Efter ett nytt beslut från Kronofogden har drygt 320 000 betalas ut från kommunen till skolan för december. Det senaste beskedet är att skolan ska starta igen nästa vecka.

– Vi följer givetvis verksamheten noga därför att vi har ett ansvar för de här barnen och i och med att alla pengar inte är utbetalda till skolan (från kommunen) så - om de inte har finansiering från annat håll så borde det bli problem. Så det finns anledning för oss att vara extra vaksamma och det är vi, säger Lars Rejdnell.