Östergötland

Ny rovdjursdatabas för allmänheten

Nu är det möjligt för allmänheten att rapportera in observationer av rovdjur direkt på internet. Hemsidan ska göra det lättare att rapportera in rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan i rovdjursinventeringen i Skandinavien.

På databasen Skandobs kan man registrera om man sett lodjur, varg, björn och järv. Bakom hemsidan står Naturvårdsverket och norska institutet Rovdata.