Linköping

Ny behandlingsmetod testas mot hjärtsvikt och depression

Personal från Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland påbörjar nu en forskningsstudie som är tänkt att pröva en ny behandlingsväg för människor med hjärtsvikt och depressiva besvär.

Studien skall undersöka om kognitiv beteendeterapi via internet riktat mot personer med hjärtsvikt och depressiva besvär kan användas som behandling mot deras depression.