Östergötland

Bostadsbyggandet ökar i länet

Bostadsbyggandet i Östergötland ökade med 15 procent under förra året jämfört med året innan. Det visar statistik från SCB. I landet som helhet var trenden den motsatta.

Sammanlagt påbörjades bygget av 870 nya bostäder i länet under 2012. 320 småhus och 550 lägenheter i flerbostadshus.

I landet som helhet minskade istället bostadsbyggandet med över 20 procent under förra året.