Östergötland

Fortsatt tufft för unga i Östergötland

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att arbetslösheten bland unga i Sverige är fortsatt hög. I Östergötland är ungdomsarbetslösheten 27,6 procent.

I nära hälften av länen i landet som helhet är mer än en fjärdedel av de unga arbetslösa. Östergötland är inget undantag.

- Höga ingångslöner, rigida turordningsregler och en arbetsförmedling som i dess nuvarande roll inte klarar matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande, är några av de hinder som motverkar ungas inträde på arbetsmarknaden, säger Sofie Elmström, regionchef på Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande.