Östergötland

Ja och nej till vindkraftverk

Försvaret säger ja till sex vindkraftverk i Söderköping och Valdemarsvik. Däremot säger man nej till etablering av tre andra nya vindkraftverk i Valdemarsvik.

Försvarsmakten är annars restriktiv med uppförandet av nya vindkraftverk i länet, på grund av att det kan påverka den militära flygverksamheten på Malmen i Linköping, samt den militära flygverksamheten på Karlsborg på andra sidan Vättern.