Riksdagen

Het debatt om Ostlänken

2:09 min

I dag debatterades järnvägsbygget Ostlänken i riksdagen, och Socialdemokraterna ifrågasatte regeringens ambitioner. Johan Andersson (S) från Motala krävde svar på varför regeringen avser att satsa på gods- och persontrafik när Trafikverket gör bedömningen att höghastighetståg ger större lönsamhet för samhället.

Johan Andersson krävde att finansminister Anders Borg (M) förklarade sina uttalanden om Ostlänken och den kostnadskalkyl regeringen har för bygget. Även Anders Ygeman från Socialdemokraterna ställde frågan varför regeringen vid olika tillfällen har gjort uttalanden om en maxhastighet på 250 km/h medan det i det offentliga underlaget handlar om hastigheter över 300 km/h.

Istället för Anders Borg svarade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på interpellationen och hon betonade att regeringen har beslutat att bygga Ostlänken, men att de olika alternativen vad gäller hastighet eller om Ostlänken ska bli en kombinerad järnväg för gods- och persontrafik inte är klart.

– De olika alternativen måste först utredas av Trafikverket, sa Catharina Elmsäter-Svärd.