Vättern

Vätterns vatten bättre än på mycket länge

Kvaliteten på Vättern vatten är bättre än på mycket länge. Enligt Vätternvårdsförbundet har inte vattnet varit så här bra sedan mitten av 1800-talet.

Jämfört med många andra sjöar är Vätterns vattenkvalitet exceptionellt bra, enligt Vätternvårdsförbundet. Enda smolket i glädjebägaren är att kvävehalten i vattnet fortfarande är lite för högt.

Fiskbestånden av röding, öring och lake ökar i Vättern. Kräftbeståndet har däremot minskat.

Det skriver Motala och Vadstena tidning.