Östergötland

Många politiker lämnar politiken

1:29 min

Allt fler kommunpolitiker hoppar av sina politiska uppdrag. Hittills har fler kommunpolitiker i länet lämnat sina uppdrag än under hela den förra mandatperioden. I Kinda och Vadstena har mer än var fjärde ledamot hoppat av sina politiska uppdrag.

– Det är inte bra att man lämnar fullmäktige. Nu har det ju varit olika anledningar till det. Vissa har flyttat ifrån kommunen, och det kan man inte göra något åt. Vissa har haft privata anledningar och vissa har gjort det av politiska skäl, säger Eddie Näsström, ordförande i kommunfullmäktige i Kinda.

Det är drygt ett och ett halvt år kvar av den nuvarande mandatperioden, men redan nu har 96 kommunfullmäktigeledamöter lämnat sina politiska uppdrag i länet, vilket är fler än alla avhopp under föregående mandatperiod.

Kinda och Vadstena har haft den största andelen avhopp. 9 av 35 ledamöter lämnat sina politiska uppdrag. I Norrköping har hittills var fjärde ledamot i kommunfullmäktige hoppat av. Gemensamt för många av dem som hoppar av är att de är mellan 20 och 45 år gamla, och då väljer man ofta jobb och familjen före en politisk karriär.

Moderaterna i Norrköping har haft ovanligt många avhopp, 10 av totalt 24 moderater lämnat sina politiska uppdrag. Men det är inte konflikt inom partiet som orsakat avhoppen, säger Jirina Klevstigh ordförande för moderaternas fullmäktigegrupp.

– Absolut inte. Det jag ser är att de flesta som hoppar av är tyvärr våra ungdomar. När jag sett över det här har de flesta ungdomar flyttat och mantalskrivit sig någon annanstans.