Östergötland

Statliga kulturpengar ska fördelas med ny plan

1:07 min

Under det här året ska en ny kulturplan tas fram som styr hur de statliga kulturpengarna ska fördelas. I Östergötland är det 650 miljoner kronor som läggs på kulturområdet, och av dem kommer 65 miljoner kronor från staten.

Den största delen av länets kulturpengar kommer från kommunerna och regionförbundet Östsam. Kultur- och musikskolor och bibliotek är det som länets kommuner satsar mest pengar på av de 394 miljonerna som de tretton kommunerna sammanlagt lägger på kulturområdet.

Östergötland är sedan förra året med i en modell som går ut på att regionförbundet har fått i uppdrag att dela ut de 65 miljoner som kommer från statliga Kulturrådet. I modellen lägger också Östsam, Norrköping och Linköpings kommun pengar. Totalt är det 200 miljoner kronor som går till professionell musik, teater, dans, museer, konst, kulturarvsarbete, film, bibliotek, arkiv och hemslöjd. Östsam ger också pengar till bland andra Bildningsförbundet Östergötland, folkhögskolor och ungdomsorganisationer på drygt 46 miljoner.

Kulturplanen ska visa vilka ambitioner och prioteringar som görs för att Östergötland ska uppfylla de nationella kulturmålen. Under det här året ska ett underlag tas fram till den kulturplan som ska gälla från och med 2015.