Norrköping

Minus för gymnasienämnden

1:24 min

Gymnasienämnden i Norrköping ser ut att gå med 13 miljoner kronor i underskott under detta år. Det visar den första preliminära prognosen som utbildningskontoret har gjort.

– Personalkostnaderna är ju en väldigt stor det av vår budget så självklart måste vi ju reducera personalkostnaderna precis som vi måste reducera alla kostnader både lokaler, material och annat, men sen får vi se vad detta innebär, säger Lena Cademan Ottosson, ekonomichef på utbildningskontoret i Norrköping.

Om underskottet kvarstår eller förvärras kommer det att leda till nedskärning av personal inom kommunens gymnasieskolor.

– Vi har inte pratat om ifall det kan bli fråga om uppsägningar, det är inget vi tagit ställning till, utan det vi säger är att personalkostnaderna måste minska.

Just nu pågår ett arbete där kommunen kritiskt granskar alla lokalkostnader, både internt och externt. Enligt Lena Cademan Ottosson finns det flera sätt att också minska personalkostnaderna, bland annat genom naturliga avgångar där tjänsterna inte återbesätts.

Gymnasienämnden i Norrköping tilldelades en budget på 463 miljoner, men varför den första prognosen pekar på ett underskott vet man ännu inte.

– I dagsläget är det svårt att säga, för att den här första prognosen som vi gör är väldigt grov. Vi är fortfarande inne i ett analysskede av bokslutet 2012, skolorna håller på med att ta fram och titta på sina internbudgetar.

– Vi avvaktar också hur eleverna söker till gymnasiet i höstens gymnasieval, säger Lena Cademan Ottosson.