Kultur

Nytt magasin för museisamlingar

1:10 min

Östergötlands museum har i över tio år försökt hitta en långsiktig och ekonomisk lösning på ett föremålsarkiv som kan ta hand om museets samlingar på ett bra sätt. Nu finns det ett förslag som innebär en ökad kostnad på 2 miljoner kronor per år.

Efter flera år ser det nu ut som om Östergötlands museum har hittat en lösning för att förvara museets samlingar på ett bra sätt. I dag används cirka 10 olika magasin av olika standard och flera byggnader uppfyller inte de krav som ställs på säkerhet och klimat.

Magasinsförvaringen har varit en utdragen fråga för Östergötland museum som redan i början av 2000-talet uppmärksammade ägarna på problemet. Anders Senestad är styrelseordförande och tycker att det känns mycket bra.

– Vi får en långsiktig lösning på ett stort problem som vi har haft att magasinera våra föremål på ett anständigt sätt säger Anders Senestad.

Östergötlands museum har ett uppdrag att vårda och bevara föremålen och förslaget är nu att samlingarna ska flytta till den fastighet på industriområdet i Tornby i Linköping dit Landstingsarkivet också ska flytta in.

Museet kommer att hyra lokalerna i 25 år och är beredda att komma in i de nya lokalerna 1 maj om landstinget och Linköpings kommun säger ja till de ökade kostnaderna på drygt 2 miljoner kronor per år.

– Det känns bra att man vill ta ett långsiktigt ansvar och vi hoppas på positiva beslut säger Anders Senestad.