Östergötland

Ja till skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat skyddsjakt på storskarv under 2013. De sjöar det handlar om är Sommen och Vättern.

Yrkesfiskare får därmed rätt att avlägsna fåglar som kommer för nära fiskeredskap i dom båda sjöarna.

I Sommen handlar det om upp till 100 individer årligen och i Vättern får 15 skarvar skjutas inom den del som tillhör Östergötlands län.