Norrköping

Jasminskolan kan få stänga

1:39 min

Bristerna på Jasminskolan i Norrköping är så stora att skolan kan få sitt tillstånd återkallat. Om några veckor ska Skolinspektionens generaldirektör ta ställning till skolans framtid.

Under de senaste månaderna har Skolinspektionen gjort flera oanmälda inspektioner på skolan. Vid en av inspektionerna ska man ha fått anmärkningar på nästan samtliga av de 90 kontrollpunkterna.

– Det är inte vanligt med en så omfattande kritik av en enskild skola, säger Agneta Sandén, avdelningschef på Skolinspektionen i Linköping.

Hon säger också att det rör sig om allvarliga brister och att det framförallt handlar om hur man stöttar barnens kunskapsutveckling och vilken hjälp de elever som behöver extra stöd får.

– Det är sådana frågor som betyder mycket för eleverna och då är det alltid allvarligt.

Agneta Sandén säger också att skolan har åtgärdat en del av de brister som upptäckts vid de olika inspektionerna, men att det fortfarande finns mycket som inte är åtgärdat och att man nu kommer att låta Skolinspektionens generaldirektör ta ställning till skolans framtid.

– Det gör vi för att det är ett allvarligt ärende.

Det mest drastiska beslutet som då kan fattas är att skolans tillstånd återkallas. Det betyder i så fall att skolan också mister sin rätt till bidrag från kommunen och ansvaret för elevernas skolgång återgår till kommunen.