Norrköping

Gymnasielärare i Norrköping fruktar nedskärningar

2:05 min

Norrköpings gymnasielärare är den mest stressade yrkeskåren i hela den kommunala organisationen. Om dessutom gymnasienämndens förväntade underskott på 13 miljoner kronor håller i sig eller förvärras så kan det leda till personalnedskärningar inom gymnasieskolorna.

– Man kan inte skära mer på personalsidan, det kan få oerhörda konsekvenser både för elever och för arbetsbelastningen för de lärare som ska ta över de arbetsuppgifter som de som eventuellt går lämnar efter sig. Vi är djupt oroade och besvikna över att Norrköpings kommunfullmäktige och kommunstyrelsen offrar gymnasieskolan i budgetarbetet, säger Miia Austa, kommunalt ombud i Norrköping för Lärarnas Riksförbund.

Miia Austa är även upprörd över att det skärs ner på de kommunala skolorna när kommunen har dåligt med skatteintäkter och när det går bra för kommunen ekonomiskt så kan skolan få lite pengar. Hon menar att detta försvårar för skolpersonalen att kunna arbeta långsiktigt.

 – Nej, jag delar inte alls den beskrivningen, eftersom huvudorsaken till att gymnasienämnden har det tufft är att elevantalet kraftigt minskar, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) i Norrköping.

--  Då tycker jag att det vore ansvarslöst av oss politiker om vi inte sa att man måste anpassa organisationen. Skulle vi säga att vi ligger kvar på den här nivån skulle vi dels ha en för stor kommunal organisation och vi skulle dessutom skvätta iväg en massa pengar till fristående skolor som egentligen inte behövs på samma sätt där som de behövs inom förskolan och grundskolan, där behoven ökar. När elevantalet minskar då måste man anpassa organisationen.

Miia Austa berättar att många gymnasielärare i Norrköping upplever en hög stressnivå i sitt arbete.

– Det har kommunens egen medarbetarundersökning visat ett flertal gånger. De som upplever mest stress i Norrköpings kommun är just gymnasielärarna, säger hon.

Kommunalrådet Lars Stjernkvist bekräftar attuppgifterna i undersökningen stämmer.

– Överhuvudtaget så är läraryrket ett väldigt tufft och krävande och det är klart att om vi hade obegränsat med resurser så skulle vi kunna satsa ännu mer resurser på gymnasiet men nu väljer vi att inrikta förstärkningen på de mindre barnen, det kommer på sikt att göra tillvaron enklare för de som jobbar med de lite äldre barnen, säger han.