Linköping

S vill se över upphandlingar

Socialdemokraterna i Linköping vill nu att kommunen ska gynna små och medelstora företag vid upphandlingar. Man har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man föreslår en total översyn av kommunens upphandlingar.

Socialdemokraterna anser att en översyn av upphandlingarna skulle underlätta för lokala företag att få kontrakt med kommunen.