Linköping

Hård kritik mot socialnämnden

1:57 min

Socialnämnden i Linköping får nu skarp kritik, efter att avliden begravts på ett sätt som stred mot hans sista vilja. Bakom kritiken står ombudet till dödsboet. Men Nicklas Borg (M), ordförande i Linköpings socialnämnd, säger att nämnden bara följde lagen.

– Det här är ett väldigt ovanligt ärende för vår del, det här är inget som vi i normala fall jobbar med. Här är vi bara någon form av transportkompani, och ålagda att följa de lagar och regler som gäller.

Men socialnämndens beslut att mannen skulle jordbegravas mot sin vilja möter stark kritik från änkans ombud i dödsboet, Susanne Wiigh-Mäsak.

– Socialkontoren i Sverige har som uppgift att ta hand om avlidna i de fall där det finns avlidna i familjer där man inte har några pengar för att sköta begravningen. Att gå därifrån till att som socialkontor försöka gå emot ett testamente, när man har starka skäl till att vänta, det är att fullständigt misstolka och missbruka svensk lag, säger hon.  

Den avlidne mannens kropp hade förvarats i frysrum sedan 2003 i väntan på en ny metod för frystorkning inför jordsättningen, så kallad promession, något som mannen själv uttryckt önskan om. Förespråkarna för metoden hoppas att den snart ska bli verklighet i Sverige.

Men tiden har gått och Skatteverket har flera gånger tryckt på för att socialnämnderna i de kommuner som har avlidna som väntar på promession ska besluta om att gravsätta kropparna. För drygt ett år sedan tog socialnämnden i Linköping det beslutet för den avlidne mannen i Linköping. I tisdags utfördes gravsättningen. Socialnämnens ordförande Nicklas Borg tycker att nämndens beslut var korrekt.

– Jag gjorde också väldigt klart för tjänstemännen som jobbar hos oss att inte ge klartecken att verkställa det här om det fanns den minsta oklarhet i rättsläget, säger han.

Och du tycker att det har varit ett klart rättsläge nu?

– Ja, mycket klart. Sedan tycker jag att man ska vara öppen för att titta på alternativa begravningsmetoder. Men det är ytterst en fråga för lagstiftarna.