linköping

Nya helikoptern på utlandstjänst

1:53 min

Nu är det dags för det första utländska uppdraget för de Black Hawk-helikoptrar som började levererades till Malmen i Linköping för ett år sedan. Om en dryg vecka åker en besättning ner till Afghanistan för att köra militärt ambulansflyg.

– Till en början med en bas som är en flygplats med jättemycket människor och sen så förberedelser i ett fåtal veckor innan vi kan påbörja beredskap, berättar helikopterteknikerna Jörgen om vad som kommer att möta honom när han landar i Afghanistan.

För ett år sedan levererades de första Black Hawk-helikoptrarna till helikopterflottiljen på Malmen. Nu är det dags för första insatsen utomlands. Försvarets äldre helikopter 10 i Afghanistan ska bytas ut mot amerikanska Black Hawk, på svenska helikopter 16. Uppgiften för besättningarna blir militärt ambulansflyg från Marmalbasen i Afghanistan.

Inför avresan demonstrerade Försvarsmakten helikoptrarna för inbjudna på Malmen igår.

– Saker är dimensionerat så att det ska kunna tåla att faktiskt få en kula på sig, man ska kunna skjuta genom rotorbladen, genom en mast och det ska fortfarande kunna fungera, vi ska kunna ta oss tillbaka, berättar överstelöjtnant Mikael Wikh.

Inom Försvaret är man stolt över den nya helikoptern. Men där finns också en oro för den personalbrist som råder. Det fattas 150 anställda, 25 procent av personalstyrkan, på helikopterflottiljen. Bristen gäller främst piloter och tekniker. Men Ulf Landgren som är ställföreträdande chef för helikopterbataljonen, funderar inte över att svårigheterna att rekrytera personal kan bero på att man måste tjänstgöra utomlands

– Nej, jag tror inte det, det är faktiskt så att vi har haft sökande som frågar ”när får jag åka utomlands?”, så bland de yngre ser jag inte det problemet., säger Ulf Landgren.