Norrköping

Bidrag till Kulturkammaren

Föreningen Kulturkammaren i Norrköping är en av nio lokaler runt om i landet med kulturverksamhet som har fått bidrag från Boverket.

Kulturkammaren får 150 000 kronor för bland annat ombyggnad av konsertlokal och scenbygge.

Stödet från Boverket på totalt 11,5 miljoner kronor till museer, kommuner och föreningar ska användas till att förbättra tillgängligheten och bygga om kulturlokaler.