Linköping

Återkomst för Humanistdygnet

Efter en tynande tillvaro det senaste decenniet, kommer Humanistdygnet återigen att hållas i Linköping. Temat blir ”Den lekande människan”.

Evenemanget som växte fram i Tage Danielssons anda under 1980-talet, genomförs nu igen i stor skala 19 till 20 april, och universitetet vill då bland annat lyfta fram konsten och kulturens betydelse för samhället och samspelet mellan människor.