Vart har kajorna tagit vägen?

Kajorna i Linköpings innerstad tycks ha minskat i antal. I alla fall har stadsträdgårdsmästaren Carl Blomqvist fått in färre klagomål än vanligt i vinter.

De stora kajflockarna i Linköpings innerstad har i flera år varit ett stort problem både för de boende och kommunen. Parker och gator har varit nedstänkta med spillning och kommunen har provat allt från bländade strålkastare och högtalare med högfrekventa ljud för att skrämma bort dem, men inget har hjälpt.

Nu verkar det dock som om kajorna har blivit färre, men om det verkligen är så, är oklart. Kommunekolog Gunnar Ölvingsson är inte övertygad. Han menar att det i själva verket kan handla om årstidsvariationer och att häckningstiden redan skulle kunna vara igång.