Staten betalar för HD-rättegång i Motalamålet

Enligt justitieminister Thomas Bodström så kommer staten att stå för kostnaderna om Högsta domstolen beslutar att ta upp det omdebatterade Motalamålet.

I Sveriges Televisions Rapport idag säger Thomas Bodström att om domen tas upp i Högsta domstolen så kommer staten att stå för rättegångskostnaderna.

Han säger också att det är lagen det är fel på och inte de enskilda domarnas beslut.

Enligt Thomas Bodström så är det den 1 april som den nya lagen - som betraktar sexuella övergrepp mot barn under 15 år som våldtäkt  - träder ikraft.

Uppgifter har gjort gällande att lagen blivit försenad och inte kan bli aktuell förrän senare. Men att det skulle vara så förnekar alltså Thomas Bodström.

Christian Diesen som är professor i straffrätt säger till Sveriges Radio Östergötland att regeringen kan besluta att ge nåd och efterskänka rättegångskostnaden i Högsta domstolen.

Christian Diesen kan erinra sig bara ett fall där det har hänt, för ca 15 år sedan.