Hushållningssällskapet får bidrag för att utveckla distributionen av lokala livsmedel

Hushållningssällskapet har fått 620 000 kronor från EU för att utveckla distributionen av lokala livsmedel i länet.

I ett pressmeddelande säger länsrådet Magnus Holgersson att intresset för lokalproducerad mat är stort och pekar på ”Bondens Marknad” som ett bra exempel.

Problemet har varit att det har saknats grossister för de lokala varorna men projektet möjliggör nu att producenterna själva tar hand om distributionen som framförallt kommer inriktas på restaurangnäringen.