Oklar framtid för Folkets park i Norrköping

Norrköping kommun vet inte vad som ska hända med Folkets Park efter att Naturbruksgymnasiet flyttar sin verksamhet därifrån till sommaren.

De populära djuren försvinner från den del av parken som ägs av kommunen och lekplatsen behöver rustas upp.

I området mellan stadsdelarna Kneippen och Klockaretorpet planeras för en stadsbebyggelse men vad det innebär för parkens del är oklart.