Minskad vinst för Holmen

Skogsindustrikoncernen Holmen minskade sin vinst för fjärde kvartalet i jämförelse med samma period förra året.

Analytikerna hade räknat med en högre vinst men en mindre omsättning än vad utfallet visade.

Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka och Holmen Papers leveranser ökade med 5 procent jämfört med året innan, enligt bokslutsrapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie och aktien har sjunkit något på Stockholmsbörsen.