Universitetet dåligt på spanska

Högskoleverket har utvärderat det allt mer populära spanskämnet vid nio universitet och högskolor och i Linköping finns det stora brister.  

Undersökningen visar att grundutbildningen i spanska vid Linköpings universitet har sådana brister, bland annat vad gäller lärarkompetens, att rätten att utfärda magisterexamen ifrågasätts. 

Samtidigt vittnar alla lärosäten om att studenterna, allmänt sett, numera har sämre förkunskaper från gymnasiet.

Flera högskolor och universitet tar dessutom in nybörjare i spanska, vilket bedömarna ifrågasätter.