Växande dagiskö i Linköping

Det råder stor brist på förskoleplatser i Linköping.

Trots att befolkningsprognosen pekat på ett minskat antal barn i förskoleåldrarna har behoven ökat och enligt kommunen är trycket just nu så stort att kommunen har svårt att klara av det.

Idag ska frågan diskuteras på ett möte i barn och ungdomsnämnden.