Samarbete ska rädda flygplatserna

Kommunledningarna i Linköping och Norrköping har nu inlett överläggningar med flygbolaget Skyways i syfte att underlätta en samexistens mellan de båda flygplatserna.

Bland annat vill man försöka fördela Köpenhamnstrafiken mer jämt mellan flygplatserna. Möjligheten att lämna sin bil på den ena flygplatsen och senare kunna hämta den på den andra diskuteras också.