Södra skogsägarna och länsstyrelsen i Östergötland oense om timmer

Södra Skogsägarna och länsstyrelsen i Östergötland har hamnat på kollissionskurs.

Anledningen är att Södra från och med idag vill börja lagra timmer i Kisasjön, något som länsstyrelsen och även Kinda kommun vill sätta stopp för.

Enligt myndigheternas bedömning måste konsekvenserna av att lägga timmer i sjön utredas mer, både när det gäller effekterna på sjön och hur en vattentäkt nedströms kan påverkas.

Sammanlagt är det runt 300 000 kubikmeter timmer som Södra vill lägga i Kisasjön.