Kristdemokraterna i Östergötland söker stöd hos partiledaren

Kristdemokraterna i Östergötland söker nu stöd hos sin partiledare, Göran Hägglund.

Det är kd:s landstingsgrupp som menar att vården i Östergötland håller på att blir sämre här jämfört med övriga landet.

Levi Eckeskog, kristdemokraternas gruppledare i landstinget skriver i ett pressmeddelande att partiet i Östergötland gör allt vad deem kan för att bibehålla kvaliteten, men det är ändå nödvändigt att partiledaren går in och väcker frågan om hur det kan undvikas att en viss landsdel diskriminieras vad gäller sjukvård.

I helgen ska kristdemokrater från länet träffa partikollegor från hela landet för att blandannat prata om framtidens vård.