Anställda ersätts av entreprenör

Sex anställda på Vadstena Fastighets AB har sagts upp på grund av arbetsbrist. Men arbetsuppgifterna tas över av ett utomstående bolag.

Reaktionerna hos de anställda har varit starka och arbetsgivaren menar att bolaget kommer spara pengar på nyordningen.

Detta ifrågasätter dock Erling Lundén på Fastighetsanställdas förbund i Linköping. Han säger också att han försökt förklara för de anställda att VFAB inte gjort något juridiskt fel enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, men att han förstår reaktionerna hos de uppsagda.