Brist på dagisplatser i Linköping

I Linköping har kommunen drabbats av en akut brist på dagisplatser. Över trehundra barn är utan barnomsorg och bara ett fåtal kan få plats inom fyra månader, som lagen kräver.

Många föräldrar kan få vänta ända till sommaren. En pappa hoppas få in sin son på dagis första mars, annars kan han inte återgå till sitt arbete som bagare:

-Jag litar på att kommunen fixar det här. Det jag tycker är konstig är att de inte har ordnat det här tidigare, berättar Fredrik Wahlström.

Efterfrågan på barnomsorg har ökat, trots att antalet barn i förskoleåldern minskar. Vare sig befolkningsprognoser eller arbetsmarknaden har pekat på att fler platser behövs.

-Är det så att man är mer etablerad på arbetsmarknaden och efterfrågar dagisplats tidigare? Det ska vi ta reda på, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Birgitta Ståhl Öckinger.

Birgitta Ståhl Öckinger berättar att dagisbristen är en stor överaskning, men det kom varningar redan i höstas. Personal på T1-området varnade i september om att platserna inte skulle räcka och det är också där man är först med att ordna nya platser. Fler dagis ska öppnas så snart det går, men bristen kommer att finnas kvar hela våren.

Så här ser behovet av förskoleplats ut i de olika kommundelarna:

 • Ljungsbro - 23 platser. Malforsskolan byggs om till förskola, klart i augusti (tidigare beslut) totalt ca 85 platser.
 • Skäggetorp - 67 platser. Fogdegatan 60B återgår till förskola, ca 30 platser. Fritidsverksamheten flyttas till Rosendalsgården.
 • Ryd - 30 platser. Delar av förskola på Ellen Keys gata används för skoländamål. Särskolegrupper flyttar in i Rydsskolan. Åtgärderna ger effekt efter sommaren
 • Lambohov - 20 platser. Rättaregatan 120 omvandlas till förskola, klar i maj (tidigare beslut). 10 nya platser på Änggårdsskolan. Planerad avveckling av hemvister senareläggs om behovet kvarstår.
 • Skeda/Slaka - 5 platser. Del av Slaka skola blir förskola i aug (tidigare beslut) + 10 platser.
 • T1/Tornhagen/Garnison - 43 platser. Tillfällig verksamhet startas på Westmansgatan, 22 platser i februari. Arbete pågår för att omgående ta fram ytterligare platser på T1
 • Kungsberget/Tannefors 24
 • Tallboda/Ekängen 20
 • Linghem 16
 • Ånestad 5
 • Brokind 9
 • Malmslätt 2
 • Vikingstad 11 Backgårdsgatans förskola byggs ut med 30-35 platser i aug (tidigare beslut)
 • Berga/Vidingsjö 23
 • Ekholmen 8
 • Hjulsbro 9

Summa brist 315