Frivilligt att hålla låst på förskolor och skolor i Linköping

På T1-området i Linköping släpper man nu på de extra säkerhetsrutiner som infördes efter dubbelmordet i oktober förra året.

Skolor och förskolor får själva besluta hur de ska göra, och på flera förskolor fortsätter man att hålla ytterdörrarna låsta.

Däremot släpper skolorna en del på de extra säkerhetsrutinerna för barnen.

Åtminstone en av skolorna låser upp dörrarna igen. På Fridtunaskolan behöver lärarna inte längre ha samma hårda kontroll på barnen som man hittills haft efter dubbelmordet.

Besluten har fattats efter samråd med föräldrar.