Nya busskort för Östgötatrafiken

Östgötatrafikens busskort kommer att bytas ut och ett nytt systemet ska börja fungera 2007.

Det nya betalsystemet kommer att kosta cirka 75 miljoner kronor och har en standard som är gemensam för hela landet. För resenären innebär det att kortet skall fungera över hela landet och resenären slipper skafa fler kort för olika länstrafiksystem. Leif Johansson på Östgötatrafiken berättar att systemet också kan komma att bli gemensamt för hela norden.

Kort, kortläsare, biljetttautomater och biljettmaskiner byts ut och de nya korten behöver inte stoppas ner i en kortläsare.

Med ett modernare betalsystem räknar Östgötatrafiken att kostnaderna för service och underhåll kommer att minska.