Kommunalråd: Avskaffa landstingen

Sveriges kommunalråd vill avskaffa landstingen eller ersätta dem med större regioner.

Tidningen Dagens Samhälle, som är kommunernas och landstingens egen tidning, har gjort en enkät bland 217 kommunstyrelseordförande. Och resultatet är tydligt.

Bara en av fyra vill ha kvar Landstingen i nuvarande form.

Två av tre vill att Kommunerna skall vara huvudman för Primärvården.

Tre av fyra ordförande vill se en ny ansvarsfördelning mellan stat, landsting och Kommuner.

I Östergötland är det positiva tongångar då man har bra erfarenheter av regionala församlingar. Till dagens Samhälle säger till exempel Jörgen Oskarsson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Mjölby:

- Östsam har vågat ta tag i svåra frågor och det är ett gott betyg. Vi tänker mer regionalt än tidigare.