Timmer i Kisasjön

Idag sänktes den först bunten timmer ned i Kisasjön på prov. Det är nästan tjugo år sedan timmer lagrades i sjön senast.

Kisasjöns botten bär spår av tidigare årtiondens miljöföroreningar; kvicksilver från pappersbruket och syrebrist på grund av alla barkrester från sågen.

Om Kindasågen får tillstånd att lagra mer, riskerar vattenkvalitéten att försämras igen.

Storminventering genomförd
70 miljoner kubikmeter skog blev stormskadad i Götaland. Det visar nu den flyginventering som skogsvårdsorganisationen genomfört. De värst drabbade områdena finns i Kronoberg och Jönköpings län.

Av den stormfällda skogen har granen drabbats värst då lite mer än 80% av den skadade skogen utgörs av just gran.