Sjukskriven Motalakvinna förlorar 4000 kronor per månad

Therese Lundqvist i Motala är sjukskriven på halvtid - men får bara ersättning motsvarande en fjärdedel av sin lön från Försäkringskassan.

Orsaken är att Therese Lundqvist utöver sitt vanliga arbete också är kontaktperson för en funktionshindrad kvinna motsvarande en timme per vecka.

Därmed tvingas Försäkringskassan betala för bara EN fjärdedels sjukskrivning - eftersom lagen delar in sjukskrivningen enbart i fjärdedelar.

Det här är orimligt och gammaldags, anser man på Försäkringskassan i Östergötland.

Therese Lundqvist i Motala tänker överklaga kassans beslut, men säger sig inte ha några större förhoppningar om att få pengar tillbaka.