Ottosson framhåller återigen Kungsängens fördelar

Kommunalrådet i Norrköping Mattias Ottosson (s) vill att politikerna i kommunstyrelsen ska ställa sig bakom en gemensam syn på utvecklingen för Norrköpings flygplats.

Ottosson menar att Kungsängen är det enda alternativet till flygplats om länet vill behålla fraktflyget och chartertrafiken.

Flygplatsen kan idag utan problem klara en intensiv trafik och Mattias Ottosson påpekar än en gång vikten av en flygplats för regionens utveckling.