Pengar till Länsmuseet

Östergötlands länsmuseum har tilldelats 4 miljoner kronor från Kulturrådet.

Av de pengarna ska 200 000 kronor användas till tillgängligheten för funktionshindrade.
Kulturådet fördelar drygt 100 miljoner kronor till 27 regionala museer.