Krisarbete efter dubbelmord ska utvärderas

Säkerhetsgruppen i Linköpings kommun har gett en konsultfirma i uppdrag att granska hur kommunen skötte arbetet efter dubbelmordet i höstas.

En av de första åtgärderna man gjorde i kommunen var att flytta alla viktiga personer i sammanhanget till en av skolorna i det område där mordet skedde - istället för till stadshuset.
Orsaken var att man inte ville lämna barnen, berättar Fridtunaskolans rektor Annsofie Olofsson.
Den första tiden efter dubbelmordet fanns hela den centrala krisorganisationen på Fridtunaskolan som inte är den skola där den mördade åttaårige pojken gick.
Och hur krisarbetet fungerade ska nu utvärderas av en konsultfirma. Kostnaden betalar centrala säkerhetsgruppen i Linköping och rapporten är beställd av kommunens säkerhetschef.
Konsulterna ska intervjua runt 70 personer som hade god insyn i kommunens arbete efter dubbelmordet - förutom kommunfolk också till exempel poliser och journalister.
Bland annat vill man ta reda på om arbetet följde kommunens säkerhetsnormer som går ut på att alla i Linköping ska känna sej trygga både hemma och i den offentliga miljön.
Rektor Annsofie Olofsson på Fridtunaskolan tycker från sin horisont sett att skolpersonalen fann sej snabbt i chocksituationen som plötsligt uppstod.