Lantbrukare kan få vänta på EU-stöd

Det nya stödet för jordbruk, gårdsstödet, som trädde i kraft vid årsskiftet och som följer jordbrukspolitiken inom EU, kan skapa problem för landets länsstyrelser. Något som i slutändan påverkar den enskilde lantbrukaren.
Ett stort problem är att man inte vet hur många ansökningar som kan tänkas komma in.

De nya föreskrifterna för gårdsstödet kan leda till att varje lantbruksföretag lämnar in fler ansökningar än tidigare. Dessutom är slutdatumet för inlämning av ansökningar i år senare än vad det var under det gamla systemet.
Det innebär mer arbete för länsstyrelsen med drygt två månaders kortare handläggningstid och risk att utbetalningarna försenas.
På Länsstyrelsen i Östergötland har man därför förlängt tre tjänster som egentligen skulle upphört.
Och lantbruksdirektör Torvald Staaf vill gärna ha in ansökningarna tidigare.
Bengt Sturesson driver ett lantbruk i Hogstad utanför Mjölby där han bland annat har hönseri. Och för honom är en försening av stödet att jämföra med utebliven lön.
Bengt Sturesson trot det kan bli svårt att få in ansökan tidigare eftersom reglerverket inte är riktigt klart.
På Jordbruksverket säger man att det finns en risk att reglerna inte blir färdiga i god tid. Men mycket beror också på den enskilde lantbrukarens situation.