Staten betalar kalkning av sjöar

Östergötland får 848 000 kronor av Naturvårdsverket i år för kalkning av försurade vattendrag.

De försurade vattnen i länet finns i norra delen av Motala kommun, i Finspång och i Kolmården.

Från och med i år får kommunerna full kostnadstäckning av Naturvårdsverket för kalkningen.

Tidigare har staten stått för 85 procent av kostnaden och kommunerna har själva fått betala resten.