Stort underskott i omsorgsverksamheten i Linköping

Trots den ena sparåtgärden efter den andra, fortsätter kostnaderna för omsorgsverksamheten i Linköping att växa. Underskottet förra året blir nästan 100 miljoner kronor, vilket innebär att omsorgsnämnden måsta spara mer eller dra in mer pengar.

I Linköping kräver moderaternas oppsitionsråd Paul Lindvall kräver att fler äldreboenden ska privatiseras. Motiveringen är att kostnaderna för omsorgsverksamheten i Linköping fortsätter att växa. Underskottet förra året blir nästan 100 miljoner kronor. Omsorgsnämndens ordförande socialdemokraten Elisabeth Gustafsson tror inte att ytterligare privatiseringar spar så mycket pengar. Hon vill istället ha mer pengar till verksamheten.

Det är behoven av hemtjänst och särskilda äldrebeonden, som fortsätter att öka. Under årets sista månader anmälde ytterligare ett hundratal linköpingsbor behov av hemtjänst.