Mer etanol i bensinen kan bromsa växthuseffekten

Miljöminister Lena Sommestad vill fördubbla andelen etanol i vanlig bensin. Idag har många bensinstationer en femprocentig etanolinblandning i bensinen. En tioprocentig inblandning av etanol skulle vara ett bra sätt att minska utsläppen av fosila växthusgaser, säger miljöministern.

Östergötland var ett av de första länen i landet där man prövade den femprocentiga inblandningen.