Bostadsrätter i Östergötland ökar näst mest i landet

I hela landet har det i genomsnitt varit en svag prisökning på bostadsrätter det senaste året.

Men det är stora regionala skillnader och i Östergötland har priserna på bostadsrätter stigit med 24 procent de senaste tolv månaderna. Det visar siffror från Mäklarsamfundet.

I Örebro län har bostadsrätterna ökat i pris med 25 procent medan de i Sörmland ökat bara åtta procent.

Ökningarna i Öreboro och Östergötland är de största i landet, enligt Mäklarsamfundet.